Năm 2018

Đại Lễ Vu Lan: [Photos] [Video]

Đại Lễ Phật Đản PL. 2562 Năm 2018

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Ngày 4/1/2018: [Photos] [Video]

Chùa Từ Liên Đón Giao Thừa Xuân Mậu Tuất 2018: [Photos] [Video] [Sớ Táo Quân]

______________________________________________

Năm 2017

Lễ Hội Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà Đản Sanh 31 Tháng 12 2017: [Photos] [Video]

Lễ Vía Quán Âm Bồ Tát Xuất Gia Ngày 5 Tháng 11 2017: [Photos] [Video]

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PHẬT LỊCH 2561: [Photos] [Video]

Đại Lễ Phật Đản Chung 5-7-17

Đại Lễ Phật Đản Chùa Từ Liên 4/30/2017

Cảnh Đón Giao Thừa - Xuân Đinh Dậu 2017: [Photos] [Video]

Tết Niên Video